معرفی

براکت اتصال پمپ هیدرولیک؛ ساخت شرکت پیشروگستر ایمن گداخت.

مشخصات فنی
شرکت خودروسازی
مدل خودرو
جنس محصول
گروه محصول آلیاژ کلاس 1

تصاویر