معرفی

پایه هیدرولیک؛ ساخت شرکت پیشروگستر ایمن گداخت.

مشخصات فنی
شرکت خودروسازی سایپا
مدل خودرو
جنس محصول
گروه محصول

تصاویر